Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy oferuje usługi specjalistyczne kierowane dla motoryzacji jak i przemysłu. Tworzymy kompleksowe ekspertyzy, z zakresu zagadnień technologii motoryzacyjnej, wyceny wartości pojazdów oraz maszyn i urządzeń, ruchu drogowego, rekonstrukcji zdarzeń drogowych, Stanu pola numerowego VIN, pojazdów zabytkowych oraz odczytu i analizy danych elektronicznych z pojazdów.

Oprócz realizacji zleceń prywatnych przygotowujemy również ekspertyzy dla instytucji Państwowych takich jak:  

Sądy, Policja, Prokuratura, Urzędy Skarbowe, Urzędy Celne i Wydziały Komunikacji.

Zupełną nowością na naszym rynku jest możliwość rekonstrukcji zdarzeń drogowych przy wykorzystaniu danych elektronicznych odczytanych z pojazdu. Jesteśmy jednym z niewielu podmiotów które dysponują wiedzą, uprawnieniami, i odpowiednimi narzędziami umożliwiającymi odczyt i analizę tego rodzaju danych.

inż. Kamil Konczerewicz uzyskał certyfikat kompetencji rzeczoznawcy samochodowego (nr. 601), certyfikat wydany został przez CCR Polskiego Związku Motorowego. Uzyskał on również wpis na listę rzeczoznawców samochodowych prowadzoną przez Ministerstwo infrastruktury nr. wpisu RS001649.

inż. Kamil Konczerewicz jako jeden z nielicznych w kraju, posiada również certyfikat uprawniający do pracy z zapisami systemów rejestratorów zdarzeń EDR – Crash Data Retrieval Analyst no.20170039