ProKam-Analizy Techniczne oferuje usługi specjalistyczne dla motoryzacji jak i przemysłu. Tworzymy kompleksowe ekspertyzy, z zakresu zagadnień technologii motoryzacyjnej, wyceny wartości pojazdów oraz maszyn i urządzeń, ruchu drogowego oraz rekonstrukcji zdarzeń drogowych.

            Przygotowujemy również ekspertyzy dla instytucji Państwowych takich jak:  Sądy, Policja, Urzędy Skarbowe, Urzędy Celne i Wydziały Komunikacji.

            Zupełną nowością na naszym rynku jest możliwość rekonstrukcji zdarzeń drogowych przy wykorzystaniu danych elektronicznych odczytanych z pojazdu. Jesteśmy jednym z niewielu podmiotów które dysponują wiedzą, odpowiednimi narzędziami a co bardziej istotne, posiadają stosowne uprawnienia  do odczytu i analizy tego rodzaju danych.

            inż. Kamil Konczerewicz jako jeden z nielicznych w kraju, posiada certyfikat  Crash Data Retrieval Analyst no.20170039 uprawniający do pracy z zapisami systemów rejestratorów zdarzeń EDR.

Poniższy krótki materiał filmowy, przedstawia możliwości tego rodzaju systemów, po więcej szczegółów zapraszamy do działu EDR .