Widoczny materiał filmowy, przedstawia możliwości tego rodzaju systemów, po więcej szczegółów zapraszamy do działu EDR .

Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy nr. RS001649 oferuje usługi specjalistyczne dla motoryzacji jak i przemysłu. Tworzymy kompleksowe ekspertyzy, z zakresu zagadnień technologii motoryzacyjnej, wyceny wartości pojazdów oraz maszyn i urządzeń, ruchu drogowego, rekonstrukcji zdarzeń drogowych, Stanu pola numerowego VIN, odczytu i analizy danych elektronicznych z pojazdów oraz pojazdów zabytkowych.

Przygotowujemy również ekspertyzy dla instytucji Państwowych takich jak:  

Sądy, Policja, Urzędy Skarbowe, Urzędy Celne i Wydziały Komunikacji.

Zupełną nowością na naszym rynku jest możliwość rekonstrukcji zdarzeń drogowych przy wykorzystaniu danych elektronicznych odczytanych z pojazdu. Jesteśmy jednym z niewielu podmiotów które dysponują wiedzą, odpowiednimi narzędziami a co bardziej istotne, posiadają stosowne uprawnienia  do odczytu i analizy tego rodzaju danych.

inż. Kamil Konczerewicz jako jeden z nielicznych w kraju, posiada certyfikat:

Crash Data Retrieval Analyst no.20170039 – uprawniający do pracy z zapisami systemów rejestratorów zdarzeń EDR.