Informacja o EDR

 

Nazywam się Kamil Konczerewicz, zajmuję się zagadnieniem ustalania parametrów ruchu samochodów na podstawie danych pozyskiwanych z ich modułów elektronicznych, a ostatnio ukończyłem specjalistyczny kurs organizowany przez Crash Data Poland Sp. z o.o. i EuDartsGroup (holenderskie centrum treningowe firmy Bosch) uzyskując, jako jedna z niewielu osób w Polsce, certyfikat Technika i Analityka CDR (Crash Data Retrieval).

W związku z tym chciałbym zaoferować swoje usługi również w tym nowym w polskich realiach zakresie, który w znacznym stopniu zwiększa możliwość kategoryczności wnioskowania o przebiegu zdarzeń drogowych.

Od wielu lat producenci pojazdów rejestrują bardzo dużo informacji o parametrach ruchu pojazdu, a także o pracy ich poszczególnych zespołów i modułów. Niestety, w wielu przypadkach informacje te nie są dostępne w sposób bezpośredni dla innych podmiotów, w tym m.in. dla policji czy też organów procesowych.

W ostatnich latach ustawodawstwo północnoamerykańskie wymusiło na producentach pojazdów eksportujących je do USA udostępnianie danych o parametrach ruchu pojazdów w sposób wystandaryzowany i umożliwiający ich odczyt i interpretację przez inne podmioty. Prace podjęte przez Unię Europejską przewidują wdrożenie podobnego rozwiązania w Europie w latach 2020 – 2022. Pomimo braku formalnego wymogu wielu producentów pojazdów dostarczających je na rynek europejski udostępnia taką samą funkcjonalność w zakresie odczytu danych, jak dla rynku północnoamerykańskiego.

W pojazdach wyposażonych w moduł Event Data Recorder (EDR) dla zdarzeń typu kolizja istnieje możliwość ustalenia w okresie 5s przed zderzeniem (a dokładnie przed wystąpieniem czynników aktywujących algorytm wyzwolenia zapisu) z jaką prędkością poruszał się samochód, czy były wykonywane (i jakie) skręty kierownicą, czy pojazd był hamowany, w jakim położeniu znajdowała się dźwignia przyśpiesznika (pedał gazu).

W trakcie zderzenia rejestrowany jest przebieg zmian prędkości i przyspieszeń przeważnie w ciągu 250ms, pozwalający dokładnie określić wielkość i kierunek impulsu siły zderzeniowej.

Odczyt danych za pomocą urządzenia Crash Data Retrieval (CDR) firmy Bosch ma charakter dowodu pozaosobowego (w zasadzie bardziej śladu kryminalistycznego niż elektronicznego świadka) i pozwala na podstawie profesjonalnej analizy z wykorzystaniem obiektywnych informacji na znacznie dokładniejsze odtworzenie przebiegu zdarzenia drogowego niż stosowane dotychczas metody klasyczne. Z uwagi na trwałe zapisywanie danych EDR i ich odporność na wykasowanie, informacje te mogą zachowywać walor dowodu przez dłuższy okres czasu od momentu ich rejestracji.

W pojazdach, których producenci nie udostępnili jeszcze modułów EDR, oferuję możliwość pozyskiwania danych zarejestrowanych w modułach elektronicznych o kodach błędów (DiagnosticTroubleCodes – DTC’s) oraz wartościach chwilowych przy wystąpieniu usterki (zamrożonych ramek – FreezeFrame’s) z wykorzystaniem testerów fabrycznych. Informacje te mają mniejsze znaczenie przy ustalaniu parametrów ruchu pojazdów przed zdarzeniem, ale pozwalają na dość dokładne określenie prędkości, przy jakiej doszło do zderzenia, czy też sprawności poszczególnych układów pojazdów. Ten rodzaj danych w istotny sposób bywa przydatny przy rozpatrywaniu w sprawach dotyczących kradzieży zespołów i wyposażenia pojazdów, a także dla potrzeb potwierdzenia autentyczności i kompletacji pojazdu.