Badania stanowiskowe

Oprócz odczytu danych elektronicznych z kompletnych pojazdów, badamy również zdemontowane z nich sterowniki. Należy dodać, że posiadana wiedza i aparatura pozwala nam badać sterowniki sprawne, jak i uszkodzone np.na skutek działania wysokiej temperatury (po pożarze) jak i wilgoci  (po zalaniach). Poniżej przedstawiamy niektóre z dostępnych usług:


  • Odczyty danych ze zdemontowanych z pojazdu sterowników
  • Określenie zakresu i przyczyny uszkodzeń sterowników
  • Odzyskiwanie danych ze sterowników uszkodzonych
  • I inne…

Zapraszamy !