Kosztorysy szkód w pojazdach

Kalkulacje tworzone przez naszą firmę, obejmują szczegółowy opis uszkodzeń  pojazdu, badanie powłoki lakierowej, oszacowanie kosztu naprawy, wykorzystując system Audatex lub Eurotax. W ramach sporządzanej opinii przygotowujemy  obszerna dokumentację fotograficzną. W ramach wytycznych konkretnego zlecenia, przygotowujemy kalkulacje w oparciu o ceny podzespołów oryginalnych bądź zamienników dostępnych na rynku.


  • Kalkulacja kosztów naprawy pojazdów użytkowych, motocykli, przyczep realizujemy z  wykorzystaniem systemów AUDATEX lub EUROTAX.
  •  Określenie zakresu uszkodzeń powypadkowych
  • Weryfikacja kosztorysów napraw
  • Określenie wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym i uszkodzonym
  • Określenie ubytku wartości pojazdów z tytułu wykonanych napraw.

Zapraszamy !