0%

Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy
516 511 826
http://www.prokam.org.pl/prokam/wp-content/uploads/2021/01/page-img.jpg

Pojazdy zabytkowe

Pojazdy zabytkowe

Kiedy pojazd jest zabytkowy?

Pojazd, aby mógł zostać zakwalifikowany jako zabytkowy, powinien spełniać kilka wymogów:

• mieć co najmniej 30 lat,
• nie być produkowany od 15 lat,
• posiadać minimum 75 proc. zachowanych oryginalnych części (również główne podzespoły).

Warto zaznaczyć, że kryterium wieku pojazdu nie zawsze musi zostać spełnione. W takim przypadku należy jednak udowodnić, że pojazd jest unikalny z uwagi na swoją konstrukcję czy rozwiązania techniczne lub był wykorzystywany przez znane osobistości. Ostatecznie decyzję o uznaniu samochodu za pojazd zabytkowy podejmie konserwator zabytków na wniosek uprawnionego rzeczoznawcy.


Firma nasza oferuje kompleksowe wykonanie opinii dot. Pojazdów Zabytkowych I Kolekcjonerskich w postaci:

– Opinie Techniczno – Historyczne określające podstawowe dane techniczne i cechy identyfikacyjne oraz wartości zabytkowe
– Opracowywanie Kart Ewidencyjnych Ruchomych Zabytków Techniki
– Wnioski o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi


Zapraszamy !
Kontakt
516 511 826
EMAIL ADDRESS