0%

Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy
516 511 826
http://www.prokam.org.pl/prokam/wp-content/uploads/2021/01/page-img.jpg

Pojazdy zabytkowe

Pojazdy zabytkowe cieszą się w Polsce dużą popularnością i są poddawane ochronie przez wiele organizacji i stowarzyszeń. W Polsce istnieją liczne kolekcje prywatne i muzea, które prezentują różne rodzaje pojazdów zabytkowych, od samochodów i motocykli po ciągniki, autobusy, tramwaje, pociągi i statki.

Największymi muzeami pojazdów zabytkowych w Polsce są Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach koło Warszawy oraz Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Obie placówki mają w swoich zbiorach setki oryginalnych pojazdów zabytkowych, w tym unikatowe egzemplarze, które można podziwiać na żywo.

W Polsce działa również wiele klubów miłośników pojazdów zabytkowych, które organizują liczne spotkania, imprezy i rajdy. Corocznie odbywają się też różnego rodzaju zloty, takie jak na przykład Zlot Pojazdów Zabytkowych w Krakowie, gdzie można podziwiać setki starych samochodów, motocykli i innych pojazdów zabytkowych.

W Polsce istnieją również specjalne przepisy dotyczące pojazdów zabytkowych, które określają, jakie pojazdy mogą być uznane za zabytkowe oraz jakie wymagania muszą spełniać, aby móc poruszać się po drogach publicznych.

Kiedy pojazd jest zabytkowy?

Pojazd, aby mógł zostać zakwalifikowany jako zabytkowy, powinien spełniać kilka wymogów:

• mieć co najmniej 30 lat,
• nie być produkowany od 15 lat,
• posiadać minimum 75 proc. zachowanych oryginalnych części (również główne podzespoły).

Warto zaznaczyć, że kryterium wieku pojazdu nie zawsze musi zostać spełnione. W takim przypadku należy jednak udowodnić, że pojazd jest unikalny z uwagi na swoją konstrukcję czy rozwiązania techniczne lub był wykorzystywany przez znane osobistości. Ostatecznie decyzję o uznaniu samochodu za pojazd zabytkowy podejmie konserwator zabytków na wniosek uprawnionego rzeczoznawcy.

Miło jest poinformować, iż inż. Kamil Konczerewicz uzyskał wpis na ogólnopolska ekspertów z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych rekomendowanych przez Zespół Porozumiewawczy Ekspertów do spraw Pojazdów Zabytkowych KPSRS.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że cześć delegatur Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków w materiałach informacyjnych wskazuje, iż:

„…Opinia powinna być wykonana przez rzeczoznawcę z listy ekspertów z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych rekomendowanych przez Zespół Porozumiewawczy Ekspertów do spraw Pojazdów Zabytkowych KPSRS ( dostępny na stronie MKiDN) lub z listy Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego (rzeczoznawcy.com.pl),”…”

Rzeczoznawcy samochodowi EKSPERCI ds. POJAZDÓW ZABYTKOWYCH


Firma nasza oferuje kompleksowe wykonanie opinii dot. Pojazdów Zabytkowych I Kolekcjonerskich w postaci:

– Opinie Techniczno – Historyczne określające podstawowe dane techniczne i cechy identyfikacyjne oraz wartości zabytkowe
– Opracowywanie Kart Ewidencyjnych Ruchomych Zabytków Techniki
– Wnioski o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi


Zapraszamy !
Kontakt
516 511 826
EMAIL ADDRESS